Thứ Ba, 15 tháng 12, 2009

Lương Lãnh Đạo SCIC

Cách đây không lâu kiểm toán nhà nước phanh phui chuyện lương các lãnh đạo SCIC là 78 triệu đồng/tháng. Khoản tiền trên là sai phạm rất nhiều so với biểu lương. Tuy nhiên, bộ trưởng Bộ Tài Chính đã "chỉnh" ngay. Theo đó số tiền 78 triệu đồng/tháng là tiền lương và cả tiền làm thêm giờ của năm 2007 được cộng dồn thanh toán vào quý 1/2008 cộng với tiền làm thêm giờ, tiền quần áo, điện thoại, đồng phục; tiền thưởng và cả các khoản phúc lợi không nằm trong quỹ lương (mà theo quy định của Nhà nước DN được phép hạch toán).Tôi hoài nghi vì lời giải thích này vì cơ cấu nhân sự ở SCIC không phức tạp kiểu một nhà máy với nhiều nhân công, phòng ban. Tiền lương năm 2007 tới quý 1/2008 mới trả, tôi tự hỏi những người làm ở SCIC sống bằng gì vì theo công bố tin mới nhất của Bộ Tài Chính:
Thành viên Hội đồng quản trị SCIC phụ cấp chỉ 2,18 triệu đồng/tháng.
Từ năm 2008 đến nay:
Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh,
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà,
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh,
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Hữu Hào được trả 2.187.000 đồng/tháng, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân 243.000 đồng.
Năm 2007 còn thấp hơn: năm 2007, các thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị SCIC gồm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Hữu Hào nhận phụ cấp 1.421.550 đồng/tháng, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân 157.950 đồng.

Vậy cộng kiểu gì mà ra 78 triệu/tháng?
Thậm chí giải thích sau khi đóng thuế thu nhập chỉ còn 36,4 triệu đồng/tháng thì lại nảy sinh vấn đề khác: Trốn thuế!

Một lời giải thích là không phải trốn thuế  mà chỉ là chậm nộp thôi. Tôi tự hỏi chậm kiểu gì mà tới cuối 2009 mới phanh phui ra.

Chuyện công bố với mức lương thấp như vậy tôi không cho rằng đây là biểu thị của việc liêm khiết, minh bạch mà thậm chí ngược lại.

Tôi biết ở Hà Nội, nơi các bộ đặt trụ sở, cuộc sống người dân ít chi tiêu, thậm chí người dân không quen đi mua sắm ở siêu thị, mặt bằng lương rất thấp. Nhưng với mức lương thấp như vậy, thì cuộc sống không khác gì thời bao cấp, đừng nói chi lo cho tương lai con cái. Mà thu nhập thấp thì luôn tạo động lực thúc đẩy làm những chuyện thiếu minh bạch.