Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2009

Giá Kim Loại

Giá Kim Loại Quý

Giá vàng tại COMEX, New YorkGiá bạc tại COMEX, New YorkGiá bạch kim (platinum) tại COMEX, New YorkGiá palladium tại COMEX, New YorkGiá Kim Loại Cơ Bản

Giá đồng tại sàn giao dịch Comex (US$/pound)Giá đồng tại sàn giao dịch (London Metal Exchange)Giá Uranium tại CMXGiá Chì tại LMEGiá Nhôm tại LMEGiá Kẽm tại LMEGiá Thiếc tại LMEGiá Nikel tại LMEGiá Thép World HRCGiá Thép World Rebar