Thứ Năm, 26 tháng 3, 2009

Trao Đổi Liên Kết

Chào các bạn,

Nếu các bạn cũng đang viết blog, hoặc lập website mà có nhu cầu trao đổi liên kết qua lại thì để thuận tiện, đỡ mất thời gian:

1/ Copy liên kết của mình:
Link text: Tài Chính Đầu Tư
Link URL: http://www.taichinhdautu.com

hoặc đoạn mã HTML


2/ Gởi mail về địa chỉ
hoặc comment bên dưới.

Yêu cầu trao đổi:
Link phải xuất hiện trên trang chủ, và các trang con.
Ưu tiên trang web có nội dung về kinh doanh, học tập, kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán, quản trị...
Ưu tiên công đồng blog Việt.
Không add blog về tôn giáo, chính trị, nội dung đội trụy :P

Cảm ơn.