Thứ Ba, 7 tháng 7, 2009

Happy Planet Index - Chỉ Số Hành Tinh Hạnh Phúc

Nhiều người ngạc nhiên vì Việt Nam được the New Economics Foundation xếp vô top 10 (5/10). Như vậy, Việt Nam thuộc các nhóm nước mà người dân hạnh phúc nhất?
Không hẳn vậy, cái tên Happy Planet Index sẽ làm ta hiểu lầm. Chỉ số này không chỉ ra nước nào hạnh phúc nhất hay giàu có nhất. Thay vào đó nó đo mức độ hiệu quả của việc sử dụng tài nguyên sinh thái để được một mức hạnh phúc.

Công thức

HPI = (satisfaction x life expectancy)/(ecological footprint)

Trong đó (satisfaction x life expectancy) được gọi là "average years of happy life" (tổng số năm trung bình trong cuộc đời hạnh phúc). Còn cái gọi là ecological footprint được tính bằng diện tích đất cần thiết để cung cấp đủ lượng tài nguyên + diện tích đất canh tác cần thiết để có thể hấp thụ lượng khí CO2 thải ra và lượng khí CO2 nằm trong những sản phẩm mà họ tiêu thụ".

Với cách tính như trên, chỉ số này thường bị tranh luận bàn cãi.

Chỉ số này dao động trong khoảng 0 - 100. Để có được chỉ số cao, quốc gia đó phải có life satisfation (mức độ hài lòng về cuộc sống) và life expectancy (tuổi thọ) cao; đồng thời, ecological footprint phải nhỏ.

Việt Nam có chỉ số hài lòng là 6,5, tuổi thọ trung bình 73,7 và HPI là 66.5. Xem bảng:


Countries Happy Planet Index life satisfaction life expectancy years of happy life ecological footprint
1 Costa Rica 76.11736217 8.499705795 78.5 66.72269049 2.270655565
2 Dominican Republic 71.77903615 7.575816445 71.5 54.16708758 1.487643261
3 Jamaica 70.08582723 6.72 72.2 48.5184 1.087176546
4 Guatemala 68.37230403 7.43 69.7 51.7871 1.505567924
5 Vietnam 66.51734985 6.4925 73.7 47.849725 1.261102852
6 Colombia 66.10261289 7.330203074 72.3 52.99736822 1.790133399
7 Cuba 65.67941951 6.74 77.7 52.3698 1.761949492
8 El Salvador 61.45867224 6.680474714 71.3 47.63178471 1.618539981
9 Brazil 61.01449825 7.57279855 71.7 54.2969656 2.356226971
10 Honduras 60.98671514 7.022490954 69.4 48.73608722 1.773324776
11 Nicaragua 60.54147927 7.090983731 71.9 50.98417302 2.049504388
12 Egypt 60.32131663 6.675686388 70.7 47.19710276 1.66610178
13 Saudi Arabia 59.70453027 7.704506053 72.2 55.6265337 2.624600917
14 Philippines 59.02474826 5.473465628 71 38.86160596 0.86964812


Ở Việt nam, mức độ hài lòng là trung bình, còn footprint thì thấp.

Ngày xưa, một giáo viên người Nhật (Kaku Sensei) có nói rằng người Nhật rất ít cười, họ không hạnh phúc lắm mặc dù mức sống cao, nhưng đồng nghĩa với việc họ phải bon chen để sống được. Chỉ số trên có tính đến mức độ hài lòng về cuộc sống nên dễ hiểu khi nhiều nước giàu có nhưng chỉ số thấp Anh (74), Nhật (75), Canada (89), Úc (102), Mỹ (114).
Xem bản báo cáo hoàn chỉnh tại đây.