Thứ Ba, 21 tháng 7, 2009

Học Trường Xịn Liệu Có Kiếm Nhiều Tiền Hơn

Hai người đàn ông giàu nhất thế giới là Bill Gates và Warren Buffet, một nghỉ học Harvard giữa chừng, một xin vào học Harvard nhưng bị từ chối.

Vậy học trường xịn có nghĩa rằng bạn sẽ kiếm nhiều tiền hơn?

Tôi có đọc trên blog Economix của tờ NewYork Times một bài viết của Catherine Rampell tiêu đề Do Elite Colleges Produce the Best-Paid Graduates?

Blog trích dẫn kết quả của một trang thu thập dữ liệu (PayScale) về tiền lương trên nhiều ngành nghề khác nhau ở Mỹ.
Xin coi vài thông tin qua các charts:

Ở đây trường Dartmouth College có mức lương mid-career cao nhất, còn Loma Linda University có mức lương khởi đầu cao nhất. Hai trường này ít nổi tiếng hơn những trường khác.

Bảng bên dưới theo ngành.

Còn dưới đây là những ngành kiếm ít tiền nhất (mid-career).