Thứ Hai, 20 tháng 7, 2009

FPT DSL và Những Thay Đổi

Tôi xài dịch vụ DSL của FPT hơn một năm trước. Khi đó xài gói nhiều tiền nhất nên chạy cứ phà phà. Thỉnh thoảng cũng có vài vấn đề về dịch vụ, nói chung đánh giá về dịch vụ khách hàng cũng bình thường. Tôi cũng nghe nhiều người la ó nhưng chẳng có vấn đề gì với tôi cả. Nhưng tôi nhận ra một số thay đổi trong thởi gian gần đây.

Những thay đổi đó có lẽ rõ nét hơn khi tôi đọc thông tin là một đối tác ngoại nâng cổ phần trong FPT và có chỉ định một người (nước ngoài) vào ban lãnh đạo.
Đầu tiên tôi thấy khách hàng phải trả tiền trước ngày 16 của tháng sau, thay vì cuối tháng như trước kia. Như vậy, vòng quay thu tiền (cash conversion cycle) là sẽ giảm đi. Điều này có ý nghĩ về mặt tài chính.
Về dịch vụ khách hàng cũng tốt hơn với call center. Đặc biệt là FPT lưu trữ dự liệu khách hàng, ví dụ như khi tôi gọi điện thoại tới thì nhân viên ở đây biết ngay tôi tên gì, địa chỉ ở đâu, số hợp đồng v.v...Dịch vụ khách hàng đã chuyên nghiệp hơn. Tôi nhớ có một lần một điện thoại lạ nhìn giống số di động tự nhiên gọi vô máy tôi, tôi rất ngạc nhiên vì chị ta xưng ở bên FPT và hỏi tôi về chất lường đường truyền (do hôm trước tôi có kêu người ta xem lại đường dây).
Việc thay đổi hợp đồng cũng thuận tiện hơn trước và không mất nhiều thời gian (tôi nghĩ là 30s).
Mới đây khi đóng tiền dịch vụ, tôi thấy FPT có gắn một cái máy đánh giá nhân viên. Khách hàng có thể bấm nút vào 4 lựa chọn để đánh giá nhân viên ở đây. Tôi thấy mấy nhân viên ở đây cũng làm việc cũng vất vả (như rất nhiều chỗ khác thôi) nên tôi "Tốt" một cái cho tụi nó mừng ^^. Thật ra việc khen cũng quan trọng không kém việc cằn nhằn để dịch vụ tốt hơn.

Hôm nay, kết nối của tôi chạy chập chờn, tôi gọi điện tới và họ biết trước tôi là ai. Chất lượng tốt hơn sau cuộc gọi.

Bữa nào coi báo cáo tài chính và ra sàn xem thế nào :P