Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2009

Quy tắc đầu tư của Soros và Buffett

Một nhà đầu tư lão luyện

1. Tin rằng ưu tiêu trước hết là bảo toàn vốn
2. Vì thế, là người ngại rủi ro.
3. Phát triển triết lý đầu tư của riêng mình, điều này thể hiện cá tính. Kết quả là, không có 2 người cùng thành công có cách tiếp cận giống nhau.
4. Phát triển một hệ thống riêng để lựa chọn, mua và bán các khoản đầu tư.
5. Tin rằng đa dạng hóa danh mục thì chỉ vô dụng.
6. Ghét phải trả thuế, và sắp xếp công việc làm ăn để giảm thiếu hóa đơn thuế ma vẫn tuân theo pháp luật.
7. Chỉ đầu tư những gì anh ta hiểu.
8. Từ chối đầu tư mà không đạt tiêu chuẩn. Có thể gắng sức để nói 'không'.
9. Luôn tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới mà đạt tiêu chuẩn và luôn năng động tham gia nghiên cứu phân tích.
10. Có sự kiên nhẫn để chờ đợi cho đến khi tìm thấy khoản đầu tư thích hợp.
11. Làm ngay khi đã quyết định.
12. Năm giữ các khoản đầu tư thắng lợi cho đến khi xuất những lý do có thể tiên định để rút lui.
13. Luôn tuân theo hệ thống của riêng mình.
14. Luôn cảnh giác với khả năng mắc sai lầm của mình. Sửa lỗi ngay khi có.
15. Luôn xem sai lầm là kinh nghiệm học tập.
16. Kinh nghiệm tăng thì lợi nhuận cũng tăng.
17. Hầu như không bao giờ nói với ai về những gì anh ta đang làm. Không quan tâm người khác nghĩ gì về quyết định đầu tư của mình.
18. Chuyễn giao thành công hầu hết, nếu không nói là tất cả, trách nhiệm của mình cho người khác.
19. Sống giản dị hơn những gì anh ta có.
20. Làm mọi việc vì khích lệ và hoàn thiện bản thân - không phải vì tiền.
21. Cảm tính khi tham gia quá trình đầu tư; nhưng có thể bỏ lơ bất kì khoản đầu tư cá nhân nào.
22. Sống và thở đầu tư, 24 giờ mỗi ngày.
23. Bỏ tiền vào chỗ cái miệng anh ta. Ví dụ, Warren Buffett có 99 % net worth dưới dạng cổ phiếu Berkshire Hathaway; George Soros, cũng tương tự như vậy, bỏ hầu hết tiền vào Quantum Fund. Cả hai, số phận của đồng tiền của họ cũng giống như của những người tin tưởng bỏ tiền để họ quản lý.

Mark Tier, St. Martin's Press (April 1, 2005)