Thứ Năm, 15 tháng 10, 2009

Việt Nam và Thị trường mới nổi (Emerging markets)

Theo dõi thông tin về VN-Index tăng điểm trong thời gian gần đây, tôi thấy cũng có ý kiến rằng có thể giữ mốc trong bao lâu. Tôi thử so sánh giữa việt Nam và các thị trường mới nổi (emerging markets)

Việt Nam có phải là thị trường mới nổi không?

Theo cách định nghĩa chung chung thì việt Nam thường được coi là thị trường mới nổi. Những bài báo nước ngoài về Việt Nam cũng xếp Việt Nam vào chung nhóm này. Tuy vậy, trong xếp loại của một vài tổ chức thì không thấy tên Việt Nam trong nhóm nước mới nổi:
- Trong FTSE emerging markets list có 22 nước gồm cả Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines (năm 2010 có thêm United Arab Emirates) nhưng không có Việt Nam.
- Trong MSCI list của MSCI Barra cũng có 22 nước, cũng có Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines nhưng không có Việt Nam.
- Còn danh sách của The Economist có thêm 3 nước nữa nhưng không phải Việt Nam.

Gross National Income (GNI) của Việt Nam năm 2007 là $790.0 được World Bank xếp vào nhóm middle income, nhưng chỉ nhỉnh hơn nhóm low-income một chút. Có lẽ vì vậy mà người ta chưa xem xét đến Việt Nam.
Cũng nói thêm là một số nước hiện còn trong nhóm emerging markets như South Korea, China, India, Taiwan đã khá phát triển và người ta đang nghĩ gỡ bỏ thuật ngữ "emerging markets".

VN-Index và MSCI Emerging Markets Index

VN-Index thể hiện performance của thị trường chứng khoán Việt Nam. Còn MSCI Emerging Markets Index đo performance của các thị trường mới nổi.


Source: Bloomberg.

Nếu ta nhìn biểu đố thì sẽ thấy ở thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua thời kỳ quá nóng, thèo cách nói của Alan Greenspan là "irrational exuberance". Nếu so với MSCI Emerging Markets Index thì từ đầu năm 2007 đến 2008, VN-Index đã vượt quá mức cho đến khi sụt giảm cùng với khủng hoảng kinh tế.
Biều đồ lấy mốc 10/2004, theo đó thì hiện tại VN-Index hơi nóng một chút, nhưng nếu lấy mốc 10/2006 lúc thị trường chưa quá sốt thì hiện tại VN-Index cũng đang theo sát MSCI. Theo tôi thì perfomance như vậy là không bất thường.