Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2009

Keeping America Great

Đây là một vài đoạn video trong chương trình của CNBC (CNBC Town Hall Event), Warren Buffet và Bill Gates trả lời những câu hỏi của các sinh viên đang học chương trình Columbia MBA program. Những câu hỏi này bao trùm nhiều khía cạnh về kinh tế, tài chính, đạo đức kinh doanh, tư vấn về nghề nghiệp...
Tôi nhận thấy Warren Buffett khá bullish về tương lai nước Mỹ.

CNBC Town Hall Event Warren Buffett and Bill Gates: Keeping America Great
Transcript cho chương trình này: http://www.cnbc.com/id/33901003