Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2009

Gian Lận Kế Toán 2009 Tăng

Theo cuộc khảo sát của hãng kiểm toán PricewaterhouseCoopers PWC thì các vụ gian lận kế toán của các công ty toàn cầu.

Cuộc khảo sát gồm 3,000 lãnh đạo cấp cao ở 54 quốc gia cho thấy các vụ gian lận tăng lên 38%, cao hơn mức 27% trong cuộc khảo sát của hãng này năm 2007.

Hai loại gian lận phổ biến nhất là định giá sai tài sản (67%), bao gồm việc mất trộm tiền mặt, hàng tồn kho, và hối lộ, tham nhũng (27%).

Theo tôi thì chắc chắn tỉ lệ các công ty làm ăn sa sút hơn vì những tác động của khủng hoảng tài chính trực tiếp hay gián tiếp. Các công ty chắc hẳn đã phải gặp khó khăn hơn trong việc tìm vốn. Rất nhiều công ty đã chọn giải pháp cắt giảm nhân lực để tồn tại. Do đó các công ty có nhiều áp lực hơn để làm giả các báo cáo tài chính.

Tải bản khảo sát này: PWC Global Economic Crime Survey 2009