Thứ Tư, 18 tháng 11, 2009

Về Đầu Tư, Đàn Ông Phụ Nữ Giống Nhau

Scottrade, một công ty môi giới cổ phiếu khách hàng cá nhân có uy tín lớn, trụ sở Missouri, Mỹ tiến hành một cuộc khảo sát với 627 khánh hàng nam giới và 516 khánh hàng nữ giới về những đầu tư của họ. Kết quả thu nhận là về đầu tư, đàn ông và phụ nữ không khác nhau nhiều.Câu hỏi: Tại sao bạn đầu tư?

Nam
Nữ
Tôi đầu tư để nghỉ hưu
64%
69%
Để dành dụm tiền cho tương lai
50
47
Đầu tư là việc tôi làm
25
25
Để lập một quỹ dự phòng khẩn cấp
21
24
Để giảm nợ
13
13
Để tiết kiệm cho người thân học ĐH
12
16

Câu hỏi: Với tình trạng kinh tế hiện tại, bạn đang làm gì ma trước đây bạn không làm?

Nam
Nữ
Tự mình quản lý việc đầu tư
11%
11%
Chắc chắn rằng các tài khoản được đa dạng hóa
18
16
Nghiên cứu nhiều hơn
18
20
Kiểm tra tài khoản thường xuyên hơn
29
33
Tôi đã học nhiều hơn về đầu tư
14
19
Chớp được những thương vụ tốt

15
11

Câu hỏi: Bạn thấy điều gì là khía cạnh thách thức của đầu tư. Lựa chọn tất cả những lựa chọn phù hợp

Nam
Nữ
Biết phải đầu tư cái gì
49%
53%
Có đủ vốn để đầu tư
45
50
Biết khi nào thì đầu tư
46
43
Hiểu biết môi trường kinh tế
38
42
Hiểu ngôn ngữ đầu tư
17
29
Biết nghiên cứu ở đâu hay như thế nào
21
21
Như vậy theo như bài khảo sát này thì không có sự chênh lệch nào đáng kể. Những vấn đề quan trọng trong cuộc khảo sát này (margin of error +/-3.1%; 95%confidence)là: phụ nữ đang năm giữ vai trò tích cực hơn trong đầu tư. Sự khác biệt về giới không có ý nghĩa gì, thậm chí 59% phụ nữ cho rằng mình chỉ mới bắt đầu (nam giới 35%) nhưng portfolio của họ và đàn ông đều tăng trưởng tốt như nhau ở mức 48%.
Mặc dù vậy, nhiều đàn ông và phụ nữ đều gặp khó khăn trong việc đầu tư cái gì, vốn đầu tư hay đầu tư khi nào.