Thứ Tư, 18 tháng 11, 2009

Tăng Trưởng Tín Dụng 10 Tháng 2009

Theo Báo cáo giải trình chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khoá XII, thì tốc độ tăng bình quân mỗi tháng của quý II là 4,24%, tháng 7: 2,75%, tháng 8: 2,47%, tháng 9: 3,32%, tháng 10: 2,39%.
Vốn huy động tăng trưởng trong 10 tháng đầu năm nay là 25,72% (tăng 15,08% so với cùng kỳ năm 2008).

Theo ý kiến của tôi thì việc tăng trưởng tín dụng phải nên cùng nhịp với phát triển kinh tế. Các chỉ tiêu kinh tế 10 tháng đều thấy giảm so với cùng kỳ năm ngoái hoặc có tăng nhưng kém tốc độ nên tôi ủng hộ chuyện kìm hãm tăng trưởng này.

Riêng về chuyện tỉ giá VND/USD thì tôi (không rõ thuộc trường phái gì) cho rằng nên giữ tỉ giá này ổn định. Lý do depreciate, hay phá giá đồng VND để kích thích xuất khẩu là không ổn vì doanh nghiệp Việt Nam phần lớn đều xuất khẩu và xuất khẩu luôn lời hơn bán hàng nội địa nên chuyện depreciation không có ý nghĩa lắm ở đây.

Tải báo cáo giải trình: thông cáo báo chí 17/11/2009