Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2009

Thâm Hụt Ngân Sách Mỹ 2009

Chính phủ liên bang ghi nhận một con số kỷ lục về thâm hụt ngân sách $1.4 trillion trong năm tài khóa 2009, cao hơn $960 billion so với năm 2008. Tỉ lệ thâm hụt so với gross domestic product (GDP) từ 3.1% năm 2008 tăng lên 9.9% năm 2009 — cao số thâm hụt cao nhất kể từ 1945.Với hình minh họa từ Heritage.org, thì Barack Obama có thể là tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ ở phương diện kinh tế.

Việc thâm hụt ngân sách không phải là đề tài mới, nó đã trở thành mối lo ngại từ lâu. Thật ra, trên thế giới có ít nước có thặng dư ngân sách, song ở Mỹ thâm hụt ngày càng gia tăng. Chỉ duy nhất khi Bill Clinton cầm quyền thì ở Mỹ mới có thặng dư.


(Số liệu từ CBO)

Ở Mỹ có một quả bom nổ chậm đó là Social Security. Năm 2008, những thế hệ đầu tiên của thế hệ baby-boomers (sinh sau World War II) sẽ bắt đầu nhận khác khoản Social Security pensions, và tới năm 2011, họ sẽ gia nhập nhóm nhận Medicare. Dễ hiệu tại sao Obama đã phải cắt giảm các khoản Medicare Advantage plans. Mặc dù vậy theo báo các liên bang mà hãng Associated Press cung cấp thì con số gian lân liên quan đến Medicare là $47 billion, khoản chi sai này chiếm 12.4% ngân sách quỹ. $18.1 billion trong số gian lận này lẽ ra dành cho người nghèo.

Từ khi lên nắm quyền những việc Obama làm là chi tiền ứng cứu các tập đoàn. Việc Obama có chính sách ngoại giao ôn hòa, hay việc đoạt giải Nobel hòa bình không thể xóa bỏ sự thật là Mỹ đã, đang và sẽ tiếp tục là con nợ của thế giới. Bạn có thể xem trên U.S. National Debt Clock (http://www.brillig.com/debt_clock/), trang này theo dõi tỷ lệ nợ của Mỹ. Con số hiện tại đã là trên $12 trillion, một con số vượt mọi dự đoán.

Dễ hiểu tại sao đồng USD lại mất giá so với các đồng tiền khác.