Thứ Ba, 8 tháng 6, 2010

Phân Loại Quốc Gia

Trước đây, tôi vẫn nghĩ Việt Nam thuộc trong nhóm các thị trường mới nổi (emerging markets), nhưng trên các trang báo khi nói về emerging markets thì hầu như không hề nhắc tới Việt Nam.

Tôi xem lại cách phân loại thị trường cổ phiếu của FTSE thì mới thấy việt Nam chỉ nằm trong nhóm frontier markets hay còn gọi là pre-emerging markets (tiền mới nổi).

Theo cách phân loại của FTSE thì có 4 cấp là developed (phát triển), advanced emerging (mới nổi cao cấp), secondary emerging (mới nổi thứ cấp/cấp 2), và frontier markets. Thuật ngữ frontier (biến giới) ám chỉ thị trường các nước này có thể đầu tư được nhưng kém thanh khoản và sẽ cải thiện dần trong tương lai, tức là chuyển sang trạng thái mới nổi.

So với các nước trong khu vực thì cả Thailand, Malaysia, Indonesia và Philippines đều nằm trong nhóm secondary emerging, riêng Singapore là developed.Chỉ số MSCI Barra Frontier Markets Index của MSCI Barra theo dõi chứng khoán tại 26 nước frontier markets trên thế giới trong đó có Việt Nam.