Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

There are/is a pen and a book

Đây là câu hỏi thường thấy của người học tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ 2.

1. There are a pen and a book on the desk.
2. There is a pen and a book on the desk.

Câu nào đúng, câu nào sai?

Nhân tiện xem luôn

3. There is a pen and three books on the desk.
4. There are three books and a pen on the desk.
5. There are a pen and three books on the desk.
6. There is $1790 in my bank account. ($1790 đọc là one thousand seven hundred and ninety (US) dollars)
7. There are $1790 in my bank account.

Trả lời:

Ngôn ngữ là một thói quen.
Những người học khá, giỏi tiếng Anh thường nghĩ rằng câu "There are a pen and a book." mới đúng, vì cho rằng 1 cây viết và 1 cuốn sách cộng lại là số nhiều nên dùng there are.
Thực tế thì:

There is + danh từ số ít
There are + danh từ số nhiều
Nếu là cụm danh từ gồm nhiều thứ thì dùng there is hay there are tùy thuộc vào danh từ đi ngay sau đó.
Những câu đúng là:

2. There is a pen and a book on the desk.
3. There is a pen and three books on the desk.
4. There are three books and a pen on the desk.

Xin nhắc lại là ngôn ngữ là một thói quen, thậm chí trong văn nói người ta còn dùng there is ngay cả phía sau là danh từ số nhiều.

Nếu mổ xẻ kỹ về ngữ pháp.

There is a pen and a book on the desk = There is a pen on the desk, and there is a book on the desk. Vì thế câu này ổn.
There is a pen and three books on the desk. = There is a pen on the desk and there is three books on the desk. (Không ổn lắm ở vế thứ 2)
There are three books and a pen on the desk = There are three books and there are a pen on the desk. (Cũng không ổn ở vế thứ 2 như câu trên)

Chốt lại, nói theo như câu 2, 3, 4 thì người nước ngoài thuận miệng.

Bonus, câu 6 đúng (một khoản tiền được xem là số it; một ngàn mấy đô mà chê ít hả trời :D)