Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

Mạng xã hội TSU.CO

Hôm nay vô tình đọc được một thông tin về một mạng xã hội mà trả tiền cho người dùng.

Mạng này tên là Tsu (đọc tiếng Việt là xu), trang web là www.tsu.co . Theo như thông tin quảng cáo thì Tsu sẽ chia doanh thu quảng cáo cho người dùng.

10% Tsu giữ lại để nuôi hệ thống
90% còn lại sẽ chia cho người dùng.

Tuy nhiên 90% doanh thu này không chia hoàn toàn cho người đăng nội dung mà lại chia theo hình thức bán hàng đa cấp.


- 50 % dành cho người viết nội dung
- 33.3% dành cho người đã mời người viết nội dung gia nhập TSU
- 11.1% cho ông ở cao hơn
- 3.7% cho ông ở trên nữa.

Điều mà tôi thắc mắc nhất là tạo ra nội dung (đại khái là đăng bài, đăng hình, chia sẻ video...) làm sao tạo ra doanh thu. Tính toán kiểu gì? Tsu chỉ nói chung chung là đăng bài có chất lượng. Tuy nhiên điều này rất mù mờ.

Nếu bạn cần một cái invitation code đển gia nhập mạng Tsu thì có thể vào đây: http://www.tsu.co/teddydoors