Thứ Năm, 7 tháng 5, 2009

Người phụ nữ qua các độ tuổi


Người phụ nữ qua các độ tuổi và các dị bản.

Đàn bà 20 giống như quả bóng rổ, cầu thủ nào giành được là muốn giữ cho riêng mình, không chịu chuyền cho ai cả.
Đàn bà 30 giống như quả bóng đá, cầu thủ nào có bóng, rê dắt một tí rồi chuyền cho kẻ khác.
Đàn bà 40 giống như quả bóng bàn, cứ đẩy qua đẩy lại, chẳng ai muốn giữ cả.

Phụ nữ
18 tuổi - xuân xanh : Các thiếu nữ như quả bóng đá với 22 chàng trai hăng hái đuổi theo.
28 tuổi - xuân phai : Phụ nữ như quả bóng khúc côn cầu chỉ còn 8 người vây quanh.
38 tuổi - xuân rũ : Thân phận phụ nữ như quả bóng bàn, chỉ còn 2 người thi nhau đẩy qua đẩy lại.
48 tuổi - xuân tàn : Quý bà như trái banh golf chỉ còn một gã chăm chăm đưa mình xuống lỗ.

Khi 18 tuổi, người phụ nữ như trái bóng đá. Lúc nào cũng có đến những 22 người đàn ông theo đuổi giành giật .
Khi được 28 tuổi , người phụ nữ như trái bóng rổ, luôn có bên mình hơn 10 người đàn ông bám theo gót.
Thêm 10 tuổi nữa 38 tuổi, người phụ nữ như trái banh golf, luôn được một người đàn ông chăm sóc, nâng niu, gìn giữ.
Và đến 48 tuổi, người phụ nữ ... như trái bóng bàn. Hai người đàn ông đẩy qua đẩy lại không ai chịu nhận cả.

Phụ nữ
18 tuổi giống quả bóng đá: 22 thằng tranh một quả.
28 tuổi giống quả bóng rổ : 14 thằng tranh một quả.
38 tuổi giống quả bóng bàn: 2 thàng đẩy qua đẩy lại cho nhau.
48 tuổi giống quả bóng chày: chỉ muốn nó bay đi thật xa.
58 tuổi giống quả bóng bi-a : chỉ mún xuống lỗ cho thật nhanh.

Phụ nữ
20 tuổi như trái bóng đá, mấy chục thằng tranh nhau đá.
30 tuổi như trái bóng chuyền, vài thằng chuyền cho nhau.
40 tuồi như trái banh tennis, hai thằng cố sức đẩy qua đẩy lại.
50 tuổi như trái banh golf, còn mỗi một thằng lúc nào cũng mong sao nó xuống lỗ.

Nguồn: sưu tầm
Ảnh: Huỳnh Thánh Y (hình ảnh phụ nữ đẹp dễ làm xịt máu cam)