Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2009

Điều Khoản Sử DụngBạn có thể sử dụng thoải mái:

- để chia sẻ, sao chép, phát tán, và chuyển giao nội dung các bài viết trên blog này.
- để sửa chữa, thay đổi nội dung cho phù hợp, để sử dụng lại cho mục đích riêng.

với điều kiện:

- Nếu bạn sử dụng lại bài viết, sao chép lại bài viết, bạn phải ghi rõ nguồn, hoặc tên tác giả.
- Liên kết trực tiếp tới bài viết gốc không bắt buộc nhưng rất hoan nghênh.

Xin cảm ơn.