Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2009

Cơ hội ở Thị trường Mới nổi trong Suy thoái

Terry Rhodes - đồng sáng lập của CelTel - nói về cơ hội ở thị trường mới nổi trong suy thoái
Bài phỏng vấn trong Global Leadership Summit 2009 của London Business Schools ngày 29/6.