Thứ Hai, 7 tháng 9, 2009

Chứng Khoán Việt NamChi tiết
HSX
Mã CK  T. Chiếu    Giá      K.Lượng Tăng/Giảm

HNX
Mã CK  T. Chiếu    Giá      K.Lượng Tăng/Giảm


Nguồn cập nhật: Stoxplus, VnExpress