Thứ Tư, 9 tháng 9, 2009

The Global Competitiveness Report 2009–2010

World Economic Forum đưa ra bản báo cáo The Global Competitiveness Report 2009–2010 (Báo cáo cạnh tranh toàn cầu 2009-2010): Switzerland vượt qua Mỹ để đứng vị trí thứ nhất, Trung Quốc lên một hạng ở vị trí 29, còn Việt Nam tụt 5 hạng ở vị trí 75.
Mặc dù ở vị trí 75, tôi thấy Việt Nam có cùng điểm số là 4.03, cùng với các nước Croatia (72), Marocco(73), và Namibia (74).

Lý giải cho việc xuống hạng của Việt Nam, WEF cho rằng dù việt Nam cải thiện nhiều phần trong chỉ số Global Competitiveness Index (GCI) nhưng tình hình kinh tế vĩ mô diễn biến xấu đi - rớt từ vị trí 70 xuống 120, và điều này tạo gánh nặng cho tính cạnh tranh.
Thâm hụt thương mại gia tăng, một nền kinh tế quá nóng, và giá hàng hoá tăng làm lạm phát vọt lên 23% vào năm 2008. Điều này dẫn đến khủng hoảng niềm tin, biến động trong biên độ tỷ giá, sụt giảm của tiền đồng.
Các nhà quản lý tiền tệ và chính phủ cần khống chế lạm phát, phục hồi tính ổn định của nền kinh tế để Việt Nam có thể thu được lợi ích từ những nỗ lực và thành tựu trong những mảng khác.

Xem bản báo cáo chi tiết tại: GCR 2009 2010 full report