Thứ Ba, 22 tháng 9, 2009

World Investment Report 2009

Trong World Investment Report 2009 của UNCTAD xuất bản, có 2 vấn đề chính là FDI và TNCs (Transnational Corporations - cty xuyên quốc gia) & Sản xuất nông nghiệp.

Theo UNCTAD, nguồn FDI giảm gồm có nguyên nhân chính là:
- Đầu tư mới để mở rộng kinh ra ở nước ngoài dù thông qua hình thức M&As hay greenfield projects (đầu tư xây dựng từ đầu) giảm và
- Thoái vốn hoặc chuyển nhượng vốn (ví dụ. trả nợ, reverse loans (vay đối ứng)) từ các chi nhánh ở nước ngoài hiện tại tới công ty mẹ tăng vượt mức đầu tư mới.


Ở Việt Nam: năm 2008, nguồn FDI thu hút lên kỷ lục $8 biilion, tăng 20% so với năm trước, chưa có dấu hiệu suy giảm trong nửa đầu 2009.Trong World Investment Prospects Survey 2009–2011, Việt
Viet Nam đứng thứ 11 trong số những nơi cho nhà đầu tư nước ngoài năm 2009, giảm từ vị trí số 6 trong survey trước, lý do có thể là lạm phát cao và sự bất ổn của kinh tế vĩ mô.
Tuy nhiên, Việt Nam tiếp tục thu hút vốn, cho thấy nhà đầu tư vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn. Việt Nam đang trở thành nơi hấp dẫn cho những ngành sản xuất nhiều lao động và các haọt động khác.
Phần lớn FDI là từ các nước developing economies khác.
Tôi xin chú thích ở đây là những nước đang phát triển developing theo UN thì gồm cả thành viên mới Trung, Đông Âu, Singpapore, Hàn Quốc, khác với phân loại của IMF. Ở Việt Nam, Singapore và Hàn Quốc rót FDI cao, nếu không muốn nói là nằm trong top.

Báo cáo của World Investment Report 2009 cũng nói về FDI của các sovereign wealth funds. Bạn sẽ chú ý đến SWF của The United Arab Emirates.

Và profitability của các công ty xuyên quốc gia

Phần Transnational Corporations, Agricultural Production and Development, báo cáo nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của khủng hoảng toàn cầu lên 100 công ty xuyên quốc gia không thuộc lĩnh vực tài chính.

Riêng vấn đề sản xuất nông nghiệp thì tỉ trọng trong FDI ở Việt Nam tiếp tục giảm.


Xem báo cáo chi tiết (313 trang) tại WIR 2009.