Thứ Hai, 12 tháng 10, 2009

Chiến Lược Mua và Nắm Giữ (Buy And Hold) Mất Sự Tin Cậy

Trong khi nhiều nhà tư vấn tài chính (financial advisers) vẫn tiếp tục với chiến lược đầu tư mua và nắm giữ (buy-and-hold) thì số khác tỏ vẻ nghi ngờ sự hiểu quả của cách đầu tư này.

Theo cuộc điều tra 2009 Industry Attitudes survey của InvestmentNews về các nhà tư vấn tài chính cho thấy một xu hướng thay đổi trong việc lựa chọn chiến lược đầu tư.

Survey này có trên 700 người trả lời:
12.5% không còn tin vào đầu tư kiểu nắm và giữ;
49.6% nói rằng họ sẽ nhanh chân hơn để thay đổi wholesale portfolio với những điều kiện nhất định;
37.8% nói rằng họ sẽ sẵn sàng hơn để bán chứng khoán khi chúng đạt được mức giá mong muốn.

Khi hỏi về việc thị trường đi xuống có ảnh hưởng đến sản phẩm, dịch vụ tư vấn:
Chỉ 14% nói sẽ bảo thủ hơn;
Chỉ 12% nói sẽ đơn giảm hóa các chiến lược với những khoản đầu tư plain-vanilla (tạm gọi đầu tư đơn thuần);
80% thì nói kinh tế suy thoái làm họ trở thành tư vấn tốt hơn.

Có thể thấy các nhà tư vấn đang chuyển hướng sang đầu tư năng động hơn.

Những tranh cãi về chiến lược đầu tư mua và năm giữ không phải giờ mới bắt đầu. Warren Buffett là nhà đầu tư vĩ đại thành công với chiến thuật nắm và giữ. Song, trong năm 2008 ông cũng lỗ khoảng 9.6 tỉ USD theo giá trị sổ sách (thông tin Buffett tiết lộ trong annual report là giá trị của Berkshire  giảm 9.6%). 2008 là năm tồi tệ cho cả giới tài chính nên dễ hiểu điều này ảnh hưởng đến tấm lý hoài nghi về sự hiệu quả của chiến thuật mua và nắm giữ.
Tôi thì cho rằng không phải ai cũng hoàn hảo. Ngay cả việc mua cổ phiếu của Goldman Sachs  thì năm 2009 tính ra cũng đã mang lại lợi nhuận cho Buffett.
Mặc dù vậy, tôi vẫn thích một kiểu đầu tư năng động hơn, vì dù sao buy-and-hold cũng là đầu tư thụ động. Thụ động quá thì sẽ bất lợi khi thị trường đi xuống, và khi lên nhanh quá thì lại dẫn đến tham lam không thoát kịp khi thị trường điều chỉnh. Quan trọng vẫn là xác định thời điểm.

Một thông tin khác từ Financial Times, tỉ phú George Soros cũng sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào công nghệ xanh, dĩ nhiên là cái nhìn dài hạn. Trước đây, Warren Buffett và Bill Gates cũng đã đầu tư vào các công ty xử lý chất thải.