Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2009

Men's Underwear Index

Năm 2009, kinh tế thế giới suy giảm, và tiêu dùng cá nhân cũng giảm theo. Và dĩ nhiên doanh số bán quần lót nam cũng sẽ giảm theo. Đó là lý do mà những người như Alan Greenspan tin vào chỉ số Men's Underwear Index (chỉ số quần lót nam), một chỉ số không được công nhận chính thức.

Men's Underwear Index, Investopedia ghi chú:
An unconventional measure of how well the economy is doing based on sales of men's underwear. The reasoning behind this measure assumes that men view underwear as a necessity (not a luxury item), so sales of this product should be steady - except during severe economic downturns, when men will wait longer to buy new underwear. The notable decrease in underwear sales is said to reflect the poor overall state of the economy. Conversely, when underwear sales pick up, the economy is considered to be improving.
Quần lót nam không phải là hàng xa xỉ mà là nhu yếu phẩm, nên lượng hàng bán ra sẽ ổn định, ngoại trừ khi nền kinh tế lâm vào tình trạng suy thoái. Nghe có vẻ hơi mắc cười, nhưng có vẻ chỉ số của hãng nghiên cứu Mintel cũng có ý nghĩa (xếp vào nhóm lagging indicators), dù không chứa nhiều thông tin mang tính qualitative như các chỉ số kinh tế khác.
Mintel bắt đầu tính chỉ số này từ năm 2003, và dự đoán 2009 sẽ giảm 2.3%.ALL UNDERWEAR
2007 retail sales: $4.73 billion (up 3.7 percent from year before)
2008 retail sales: $4.87 billion (up 2.9 percent from the prior year).
2009 forecast: $4.76 billion (down 2.3 percent)
BRIEFS
2007 sales: $1.21 billion (down 3.6 percent)
2008 estimated: $1.17 billion (down 3.0 percent)
2009 forecast: $1.18 billion (up 0.6 percent)
2010 forecast: $1.17 billion (down 1.0 percent)
BOXERS
2007 sales $1.16 billion (up 9.7 percent)
2008 estimates: $1.25 billion (up 7.1 percent)
2009 forecast $1.09 billion (down 3.5 percent)

Vậy thì theo như chỉ số Men's Underwear Index này thì khi nào bạn mặc quần lót mới thì đó là lúc nền kinh tế đang hồi phục :D