Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2009

Domain mới

Kể từ hôm nay 6/11/2009, Blog sẽ chuyển sang domain mới là
http://www.taichinhdautu.com
Domain mới này dễ nhớ hơn và tất cả những bài viết cũ vẫn lưu trữ chỉ thay phần domain mới thôi.
Nếu bạn có đăng kí RSS, xin cập nhất RSS mới tại http://www.taichinhdautu.com/rss.xml

Cảm ơn mọi người ghé thăm.