Thứ Ba, 3 tháng 11, 2009

Đầu Tư Vào Thị Trường Mới Nổi

Trên Pensions & Investments, có bài viết của Thao Hua về đầu tư pension fund ở thị trường mới nổi, trong đó có một vài thông tin lưu ý:

Thị trường mới nổi hiện chiếm 12% trong MSCI All Country World index (theo dõi cả nước phát triển và đang phát triển), so với đầu thập niên thì chỉ chiếm có 5%.

Còn dựa trên GDP, thì các nền kinh tế mới nổi chiếm 35% kinh tế toàn cầu. Theo báo cáo World Economic Outlook tháng 10 của International Monetary Fund, real GDP growth của thị trường nổi ước tính sẽ tăng lên 5% trong 2010, (so vớ 1.75% trong 2009), chủ yếu bởi tác động của Trung Quốc, Ấn Độ vả Brazil. Trong khi Mỹ là 1.9%, Nhật Bản 1.4 còn các nước phát triển trong Eurozone chỉ là 0.9%.Trong bài viết về pension fund của Thao Hua, có nhiều thông tin về các quỹ cùng các khoản đầu tư và ghi nhận rất nhiều ý kiến của các giám đốc quản lý quỹ. Nhìn chung, lý do chính để đầu tư là: GDP tăng trưởng cao; ít chịu tác động từ khủng hoảng ngân hàng. Ngoài ra, cò có năng suất lao động, gia tăng dân số và thu nhập khả dụng thực tế (discretionary income).

Khủng hoảng tài chính đã thách thức những nhận định lâu đời trước đây khi nói về đầu tư ở các nước đang phát triển, bao gồm biên độ dao động, trở ngại về tính thanh khoản, và khả năng chống chịu sụt giảm kinh tế toàn cầu. Cho đến nay, thị trường mới nổi đã tăng trưởng tốt hơn nhiều so với những nền kinh tế chính trong việc chống chọi bão tài chính và hiện đang hút đầu tư với một tốc độ kỷ lục.Chỉ số Morgan Stanley Capital International Emerging Markets index đã leo lên 7.2% kể từ khi Lehman Brothers tuyên bố phá sản. Trong khi đó, Russell 3000 index sụt giảm 11%, còn MSCI World Index (theo dõi cổ phiếu ở thị trường phát trển) giảm 9.6%.

Những ý kiến quan ngại thường là việc đánh giá thị trường mới nổi khổng phải hoàn toàn rẻ; thị trường mới nổi phát triển quá nhanh, mức dao động lớn; hay ở một số nước như Trung Quốc thì nhà đầu tư tổ chức nước ngoài bị giới hạn tỉ trọng. Và những công ty lớn trong các thị trường mới nổi thường chịu tác động của xu thế toàn cầu hơn là sự phát triển của thị trường nội địa.