Thứ Ba, 3 tháng 11, 2009

Jim Rogers Cảnh Báo Khủng Hoảng Tiền Tệ

14/9/2009, Jim Rogers, nhà đầu tư huyền thoại, đồng sáng lập Quantum Fund với George Soros, đã nói với CNBC rằng những điều tồi tệ nhất của khủng hoảng kinh tế chưa chấm dứt và một cuộc khủng hoảng về tiền tệ có thể xảy ra trong năm nay hoặc năm tới, bởi vì vấn đề có quá nhiều nợ trong hệ thống chưa được giải quyết..CEO của Rogers Holdings cũng nói thêm rằng ông dự báo sẽ có cuộc khủng hoảng tiền tệ hoặc bán khủng hoảng trong mùa thu này hoặc năm tới. Ông cũng nói Ben Barnanke và Alan Greenspan mang "crony capitalism" (tạm dịch là tư bản chủ nghĩa thân hữu - giữa nhà nước và doanh nghiệp) nhưng cũng sẽ không giải quyết vấn đề của thế giới.

Có vẻ như mùa thu đang qua đi mà chưa thấy rõ khủng hoảng tiền tệ nào.

2/11/2009, Jim Rogers tái khẳng định nhận định của mình trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times nhưng có chút thay đổi. Rogers nói “I do expect [a] currency crisis or semi-crisis in the next year or two because there are so many imbalances in the world.” Như vậy, ông vẫn cảnh báo về một cuộc khoảng hay bán khủng hoảng trong một hoặc hai năm tới.

Jim Rogers cũng đầu tư vào cổ phiếu ở Trung Quốc từ cuối thập niên 1990 nhưng ông khẳng định là chưa bán cổ phiếu nào dù năm nay cổ phiếu Trung Quốc tăng mạnh.

Mỹ là con nợ lớn nhất thế giới, nên những cảnh báo của Rogers tôi nghĩ rất đáng lưu tâm nhưng media effect cũng có thể thay đổi ít nhiều đến dự đoán này vì đây không phải là những lần duy nhất Jim Rogers cảnh báo trong năm nay.