Thứ Tư, 4 tháng 11, 2009

Chỉ Tiêu Kinh Tế Tháng 10 2009


Một số chỉ tiêu chủ yếu 10 tháng năm 2009
(tăng/giảm) so với cùng kỳ năm trước
Giá trị sản xuất công nghiệp
568,96 nghìn tỷ
+7,0%
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
+13,5%
Tổng kim ngạch xuất khẩu
46,3 tỷ USD
-13,8%
Tổng kim ngạch nhập khẩu
55,119 tỷ USD
-21,7%
Nhập siêu/Thặng dư mậu dịch**
-8,783 tỷ USD
Đầu tư trực tiếp nước ngoài**
18,926 tỷ USD
=27,1%
Giải ngân
8 tỷ USD
Vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước thực hiện (so với kế hoạch 2009)
=77,3%
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 *, **
0,37%
+4,49%
Lãi suất cơ bản
7,0%/năm
Lãi suất tái cấp vốn
7,0%/năm
Lãi suất chiết khấu
5,0%/năm
Thất nghiệp
N/A
Khách quốc tế đến Việt Nam
2.773.939
-16,3%
Chỉ số giá đất nền (ULPI-Land) *
23,49
-2,18%
Chỉ số giá căn hộ (ULPI-Apartment) *
27,87
+0,21%
Văn phòng cho thuê hạng A **
50 USD/m2/ tháng
 -15-20%
VN-Index (2/1/2009-313.34)**
587,12
 +87.37%
Chi ngân sách Kho bạc nhà nước
175.000 tỷ

Vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ
35.802,6 tỷ

Thu ngân sách Hải quan
103.345 tỷ
-1,6%
* So với tháng trước
** So với đầu năm
Nguồn: GSO.GOV.VN, SBV.GOV.VN, MPI.GOV.VN, MOF.GOV.VN và nhiều nguồn khác.

Update 13/11: Trong một bản tin trên VTV1, Molisa thông báo quý 3 tì lệ thất nghiệp giảm 68% so với quý 2, đồng thời trên website bộ Lao động thông sẽ về một cuộc hội thảo rằng sẽ cập nhật số liệu về lao động với sự gúp đỡ của ILO. Tuy nhiên nhưng báo cáo này chưa có sẵn trên trang web.