Thứ Năm, 7 tháng 1, 2010

4 Cách Để Trở Thành Sếp Tốt Hơn

(From Wally Bock's Three Star Leadership Blog)

Chủ động nỗ lực phát triển. Bạn sẽ trở nên tốt hơn chỉ với những kinh nghiệm của mình. Nhưng bạn sẽ phát triển hiệu quả hơn nếu bạn nghĩ về chuyện bạn sẽ nên học cái gì và học như thế nào.

Luôn sẵn có mọi nguồn lực . Sử dụng những nguồn lực mà công ty, trường lớp, hay hiệp hội kinh doanh cung cấp cho bạn để phát triển.

Thành thạo nghệ thuật ghi nhận và sử dụng thông tin phản hồi. Học cách tự phê bình hiệu quả năng lực của mình. Nhận phản hồi từ thành viên nhóm, và những người cùng cấp. Sử dụng huấn luyện viên để tăng tốc sự phát triển của mình.

Phát triển nghệ thuật chọn lọc nguồn thông tin giúp bạn cải thiện. Đọc sách kinh doanh, theo tin tức, tạp chí, đọc blog và podcasts để củng cố kiến và kích thích khả năng tư duy.