Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2010

Gây Quỹ Private Equity Giảm

Việc gây quỹ đầu tư vào private equity đã lao dốc trong năm 2009, năm tồi tệ nhất kể từ 2004, theo một báo cáo của công ty nghiên cứu Preqin.

Báo cáo của Preqin cho thấy 482 quỹ trên toàn cầu đã huy động $246 billion trong năm 2009, giảm 61% từ $636 billion năm 2008.


Đặc biệt trong quý 4 2009, chỉ có $35 billion được huy động, con số thấp nhất kể từ Q3/2003.Hạng mục lớn nhất được gây quỹ là buyouts (thu mua toàn bộ), 84 quỹ huy động được $102 billion năm 2009. Phân theo vùng thì Bắc Mỹ lớn nhất với $145 billion từ 228 quỹ, châu Âu là $74 billion (136 quỹ), châu Á và các vùng khác $27 billion (118 quỹ).

Theo Preqin, những người đầu tư vào quỹ (limited parters) nhận thấy lợi nhuận đầu tư thấp hơn và có ít tiền hơn để đóng vào quỹ, và không mong đợi sẽ có biến biến chuyển ngay trừ khi thị trường thoái vốn được cải thiện.