Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2010

Rổ Hàng Hóa Tính CPI

Đại diện Tổng Cục Thống Kê vừa đưa cách tính CPI theo đó, rổ hàng hóa tính sẽ thay đổi. Điểm quan trọng nhất là tỉ trọng của lương thực thực phẩm giảm xuống còn 39,93% thay vì mức 42,85% như cách tính từ năm 2005. Giá lương thực ở Việt Nam có độ dao động cao, với tỉ trọng cao của thực phẩm thì tổng chỉ số giá tiêu dùng bị ảnh hưởng rất lớn. Còn nhớ năm 2008 CPI đã tăng chóng mặt do giá thực phẩm tăng nhanh.
Với việc giảm quyền số của thực phẩm trong rổ hàng hóa, chỉ số lạm phát của Việt Nam sẽ nhẹ thở hơn.

Chi tiết rổ hàng theo cách tính mới.Các nhóm hàng và dịch vụ
Quyền số (%)
C
 Tổng chi cho tiêu dùng cuối cùng
100,00
01
 I. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống
39,93
011
  1. Lương thực
8,18
012
  2. Thực phẩm
24,35
013
  3. Ăn uống ngoài gia đình
7,40
02
 II. Đồ uống và thuốc lá
4,03
03
 III. May mặc, mũ nón, giày dép
7,28
04
 IV. Nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng
10,01
05
 V. Thiết bị và đồ dùng gia đình
8,65
06
 VI. Thuốc và dịch vụ y tế
5,61
07
 VII. Giao thông
8,87
08
 VIII. Bưu chính viễn thông
2,73
09
 IX. Giáo dục
5,72
10
 X. Văn hoá, giải trí và du lịch
3,83
11
 XI. Hàng hoá và dịch vụ khác
3,34


Xem thông cáo báo chí.