Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2009

Bull Trap - Bear Trap

Bull Trap

Một dấu hiệu giả cho thấy cổ phiếu (hoặc một loại chứng khoán, chỉ số index) đang đổi chiều và đi lên, nhưng thực tế cổ phiếu tiếp tục đi xuống sau khi các dấu hiệu này chấm dứt. Đây được coi là một cái bẫy bởi vì người ta thấy những dấu hiệu đi lên này sẽ mua cổ phiếu hy vọng kiếm lời từ việc cổ phiếu đi lên, nhưng họ bị "mắc bẫy" với khoản đầu tư của mình khi nhận ra giá vẫn đi xuống.
Tạm dịch là "bẫy lên", "bẫy tăng giá" hay "bẫy phục hồi".

Nhận biết bull trap (chỉ mang tính tham khảo)

1. Thị trường thường di chuyển theo những xu hướng và phản ánh suy nghĩ của nhóm nhà nhà đầu tư. Thị trường không đảo chiều trong ngày một mà những yếu tố cơ bản cần thời gian và lý do để thay đổi. Nên sẽ có một vài bước tiến trước khi đảo chiều

2. Việc điều chỉnh được thấy trước khi thị trường dịch chuyển quá mạnh. Khi đó nhà đầu tư chốt lời hoặc cắt lỗ. Và việc điều chỉnh này có thể hình thành một bull trap (hoặc bear trap)
Ví dụ: khi nhà đầu tư cơ bản tận dụng giá rẻ để mua thêm cổ phiếu, có thể sẽ tạo ra một sóng nhỏ đi lên, nhưng thị trường có thể tiếp tục lại đi xuống.

3. Trong khủng hoảng, một số tin tức tốt vẫn có thể xuất hiện. Tuy nhiên những vấn đề về khủng hoảng không thể giải quyết trong ngày một nên những tin tức tốt kia có thể tạo ra những cái bẫy.

Bear Trap

Trái ngược với bull trap là bear trap (tạm dịch là bẫy xuống, bẫy giảm giá). Bear trap là tình hình mà mà thị trường vẫn tiếp tục chiều đi lên mà những nhà đầu tư thấy một dấu hiệu đi xuống và nghĩ rằng thị trường đang đi xuống. Nhà đầu tư sẽ bán khống để hy vọng kiếm lời nhưng cuối cùng phải mua với giá cao và chấp nhận lỗ.

Ở Việt Nam không (hoặc chưa) cho bán khống nên bear trap không có ý nghĩa lắm.