Thứ Tư, 14 tháng 10, 2009

AIG thoái vốn?

The American International Group, tập đoàn bảo hiểm ọp ẹp đã quyết định bán bộ phận bảo hiểm nhân thọ ở Taiwan cho đối tác ở Hongkong. Đây là lần thoái vốn lớn nhất trong series thoái vốn kể từ sau cú sốc suýt phá sản 2008 vì mortgage-backed securities.
AIG sẽ bán 97.6% cổ phần của Nan Shan, một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ ở Taiwan, cho đối tác Primus Financial Holdings, một công ty đầu tư ở Hongkong.

Trước đó, AIG đã bán bộ phận tư vấn đầu tư và quản lý tài sản cho Pacific Century Group, một cty đầu tư cũng ở Hong Kong, giá khoảng $500 million; bán bộ phận đầu tư năng lượng và cơ sở hạ tầng được hơn $1.9 billion; thoái vốn ở 21st Century Insurance Group, một công ty bảo hiểm ô tô, mức giá $1.9 billion.

Điều này đặt ra câu hỏi là AIG sẽ thoái vốn ở Việt Nam hay không. Trước đây khi AIG nộp đơn bảo lãnh phá sản, tổng giám đốc AIG ở Việt Nam luôn khẳng định là AIG Vietnam độc lập và không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, với nhưng động thái thoái vốn trên thì việc AIG rút vốn cũng dễ hiểu, vì sau khi chính phủ Mỹ ứng cứu $85 billion thì AIG buộc phải cắt giảm chi phí, tinh giảm nhân lực, và bán các bộ phận hoạt động không hiệu quả. Vấn để ở Việt Nam sẽ phụ thuộc AIG hoạt động ở Việt Nam như thế nào. AIG chỉ mới thực sự quay lại Việt Nam từ sau 2005, nên khả năng sinh lợi có thể chưa đạt mức yêu cầu. AIG Vietnam là một bộ phận của AIG Southeast Asia nên quyêt định thoái vốn hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác.