Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009

Phân Tích Môi Trường Kinh Doanh Việt Nam 2010

Trong báo cáo Doing Business 2010 của Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thì Việt Nam xếp thứ 93, tụt 2 bậc so với năm trước.

Trong báo cáo này thì top 10 nền kinh tế có môi trường kinh doanh tốt là Singapore, New Zealand, Hong Kong, United States, United Kingdom, Denmark, Ireland, Canada, Australia, và Norway.

Việt Nam nằm chung nhóm với một số nước như Grenada, ghana, Moldova, Kenya. Cả Trung Quốc và Việt Nam đều giảm thứ hạng. Trung Quốc vẫn trên hạng Việt Nam 5 bậc. So sánh Việt Nam với một số nước trong khu vực ASEAN:
Singapore: 1
Thailand: 12
Malaysia: 23
Vietnam: 93
Indonesia: 122
Philippines: 144
Laos: 167

Mười tiêu chí được World Bank đưa ra đánh giá gồm: thành lập một doanh nghiệp; giải quyết vấn đề giấy phép xây dựng; tuyển dụng và sa thải lao động; đăng ký tài sản; vay vốn tín dụng; bảo vệ nhà đầu tư; nộp thuế; thương mại quốc tế; thực thi hợp đồng và giải thể doanh nghiệp.

Trong báo cáo phân tích môi trường kinh doanh năm nay, Việt Nam đã cải thiện được 2 lĩnh vực. Đó là, cắt giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp từ 28% xuống còn 25% và loại bỏ thuế thu nhập bổ sung đối với hoạt động chuyển nhượng đất đai. Việt Nam cũng đã áp dụng thủ tục hải quan mới, đẩy nhanh giao dịch thương mại quốc tế, là một phần trong kế hoạch cải thiện sau khi gia nhập WTO.

Tuy nhiên, điều này không giúp Việt Nam cải thiện thứ hạng khi hầu hết các tiêu chí khác đều xấu đi như thành lập doanh nghiệp chẳng hạn.Các tiêu chí Việt Nam sụt giảm gồm:
- thành lập một doanh nghiệp: 109 xuống 116
- giải quyết vấn đề giấy phép xây dựng: 67 xuống 69
- tuyển dụng: 100 xuống 103
- đăng ký tài sản: 37 xuống 40
- tín dụng: 27 xuống 30
- bảo vệ nhà đầu tư: 171 xuống 172
- nộp thuế: 140 xuống 147
- ngoại thương: 73 xuống 74
- giải thể: 126 xuống 127

Tiêu chí duy nhất thăng hạng là:
- thực thi hợp đồng: 39 lên 32

Xem tài liệu phân tích môi trường kinh doanh Việt Nam tại đây Doing Business Vietnam 2010
Bản lưu trữ: Doing Business Vietnam 2010