Thứ Năm, 3 tháng 12, 2009

Chỉ Tiêu Kinh Tế Tháng 11 2009


Một số chỉ tiêu chủ yếu 11 tháng năm 2009
(tăng/giảm) so với cùng kỳ năm trước
Giá trị sản xuất công nghiệp
631.871 tỷ
+7,3%
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
14 nghìn tỷ
+18,5%
Tổng kim ngạch xuất khẩu
51,3 tỷ USD
-11,6%
Tổng kim ngạch nhập khẩu
61,7 tỷ USD
-17.8%
Nhập siêu/Thặng dư mậu dịch**
10,4 tỷ USD

Đầu tư trực tiếp nước ngoài**
19,7 tỷ USD-72%
Giải ngân


Vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước thực hiện (so với kế hoạch 2009)

=88,9%
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 *, **
0,55%
+6,91%
Lãi suất cơ bản
7%/năm

Lãi suất tái cấp vốn


Lãi suất chiết khấu


Thất nghiệp


Khách quốc tế đến Việt Nam
3,400,100
-12,3%
Chỉ số giá đất nền (ULPI-Land) *
23, 11
-0,3%
Chỉ số giá căn hộ (ULPI-Apartment) *
27,92
+0,04%
Văn phòng cho thuê hạng A **


VN-Index (2/1/2009-313.34)**
504,12
+60.89%
Chi ngân sách Kho bạc nhà nước


Vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ


Thu ngân sách Hải quan


Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến
100,7
100,2* So với tháng trước
** So với đầu năm
Nguồn: GSO.GOV.VN, SBV.GOV.VN, MPI.GOV.VN, MOF.GOV.VN và nhiều nguồn khác.

Sẽ cập nhật chi tiết sau.