Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2009

Lương Năm 2009 Theo Ngành

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Lao Động gởi Chính phủ, lương của người lao động ở một số ngành trong năm nay:

Lương ngành hàng không là 13 triệu đồng, dầu khí 12 triệu đồng, lương ngành tài chính tín dụng 5,2 triệu đồng, sản xuất thiệt bị văn phòng và máy tính 4,4 triệu đồng, khai thác than 3,7 triệu đồng, bưu chính viễn thông 3,6 triệu đồng, lương ngành y tế 3,4 triệu đồng, sản xuất điện 3,3 triệu đồng, dệt may 1,4 triệu đồng, lâm nghiệp - da giày 1,3 triệu đồng, nuôi trồng thủy sản 1,1 triệu đồng.

Minh họa bằng hình ảnh