Thứ Năm, 24 tháng 12, 2009

Tăng Trưởng Tín Dụng (Credit Growth)

Tăng trưởng tín dụng là gì?

Tăng trưởng tín dụng là sự tăng lên của các khoản cho vay cho khối tư nhân, cá nhân, tập thể hoặc tổ chức công cộng.

Công thức tính

Khối lượng cho vay kỳ N
_________________________________ - 1
Khối lượng cho vay kỳ N-1

Khối lượng cho vay (tín dụng) có liên hệ mật thiết với M2 money supply. Mức tăng của credit growth và money supply cũng xấp xỉ nhau.

Tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng trung ương thống kê; tuy nhiên, ở Việt Nam tiếp cận những thông tin như vậy hơi khó, hoặc không kịp thời, không đều đặn. Những dữ liệu lịch sử dễ tìm thấy ở trang web của Asian Development Bank và International Monetary Fund.

Vietnam's credit growth and M2 money supply