Thứ Năm, 17 tháng 12, 2009

A Trillion Dollars - Một Ngàn Tỷ Đô

Tiếng Việt vốn ít từ vựng nên chữ "a trillion" chỉ có thể dịch là ngàn tỷ (tỉ).
Để hiểu mức độ lớn của một nghìn tỉ đô la này ta xem hình minh họa bằng công cụ Google Sketchup, một chương trình tạo hình 3D của Google.Mỗi pallette hay đơn giản gọi mỗi ô như vậy là 100 triệu USD. Có tất cả 10.000 ô như vậy, chia làm 2 lớp.

Ta so sánh một vài khía cạnh

GDP

Theo số liệu của IMF
- GDP của Mỹ năm 2008 là 14 441,425 tỉ USD, tức là hơn 14 ngàn tỉ USD. Tương đương với hơn 14 hình vẽ minh họa trên.
- GDP của Trung Quốc 4 327,448 tỉ USD (không tính Hongkong, Macau, Taiwan). Tương đương hơn 4 hình vẽ trên.
- GDP Việt Nam 2008 là 89,829 tỉ USD. Tương đương 898 ô trong hình vẽ, tức gần 9%

Mức vốn hóa thị trường chứng khoán

- Market cap của New York Stock Exchange là 10,8 ngàn tỷ USD, tương đương gần 11 cái hình minh họa.
- Market cap của Shanghai Stock Exchange là 1,425 ngàn tỷ USD, tương đương 1,5 hình vẽ.
- Market cap ở Việt Nam khoảng 39 tỷ USD, tương đương 390 ô trong hình vẽ, tức 3.9%

Gói kích cầu

- Mỹ 787 tỷ USD, gần bằng 80% hình vẽ.
- Trung Quốc 586 tỷ USD gần bằng 60% hình vẽ.
- Việt Nam, lấy tạm con số 8 tỷ USD, tương đương 0.8%.

Nợ quốc gia

- Chính phủ Mỹ nợ hiện khoảng 12 ngàn tỷ USD, tương đương 12 hình vẽ.
- Việt Nam, lấy tạm con số 21,8 tỷ USD, tương đương 2.18% hình vẽ.